Kompetens är förmågan att använda sin kunskap!

Vi på Växjöfabriken tar ansvar för hela processen, eller de delar av processen du önskar - och alltid med ett kostnadseffektivt perspektiv. Vi kan vara din utvecklingspartner, vi kan erbjuda sourcing, liksom avancerade bearbetningslösningar för både enstaka prototyper och riktigt stora serier. Vi finns för dig när det gäller pro-duktionslogistik och efteroperationer som ytbehandling, tvättning, montering, provning och packning.
Vi ser till att processerna för tillverkning och montering blir optimerade, medan vi tar ansvar för dina produktionsflöden och lagernivåer.
Vår kvalitetssäkring omfattar alla led ända fram till leverans.

– Kort sagt,
vi tar ett helhetsansvar ​för din process.
Rätt kompetenser
testbild bildrad 1testbild bildrad 1
testbild bildrad 1
Total cost
testbild bildrad 2testbild bildrad 2
testbild bildrad 2
Högeffektiv maskinpark
Kompetenser31Kompetenser31
Kompetenser3