En bra utvecklingspartner kan bli den gnista som tänder

Din styrka som kund är att du kan dina komponenter, dina produkter och dina kunder. Vår styrka är att serva en mångfald specialister som Du, med främst vårt produktionskunnande och våra bearbetningsresurser och samlade erfarenhet.

DFM - Design for manufacturing

Produktdesign är ett viktigt område. En komponents Life Cycle Cost avgörs till stor del på designstadiet. Det handlar inte bara om god design utan även om tillverkningsbarhet. Det är lätt hänt att en i andra avseenden god design blir svårproducerad. Ofta producerar designingenjören en modell och skickar den till oss för påseende och för att få feedback. Vi kallar det Design Review. Den som hoppar över detta stadium kan drabbas av produktionsproblem alternativt höga kostnader. Designen har stor inverkan på totala tillverkningskostnaden. Ju färre moment som krävs för att bearbeta den, flytta den, få den i rätt läge och sätta på plats, desto lägre totalkostnad. Andra viktiga faktorer för tillverkningsbarhet är material och kvalitet på råämnen, formen på råämnet, dimensioner och toleranser, val av efterbearbetning och finish. Vi är rådgivande vid allt från materialval till korrossionsskydd. Med vårt breda inköpsnät kan vi vara ett gediget stöd när det gäller att finna rätt helhetslösning för tillverkning, kvalitet och pris.
DFA - Design for assembly
Vi är även rutinerade när det gäller DFA och rent konkret betyder det att vi kan bistå dig genom hela tillverkningsprocessen inklusive monteringen. Ju färre delar en produkt har, desto snabbare går den att montera. Det låter kanske självklart, men handlar också om att optimera varje moment. Att analysera monteringsarbetet och redan från början välja rätt metod. Våra montörers erfarenhet och snabba fingrar gör att det blir rätt varje gång. I steg två, betyder rätt montering också lätt isärtagning. Något som servicesidan sätter höga poäng på och som även lönar slutkunden. Dagligen i femtio år har vi haft förmånen att få möta många av de främsta i branschen. Vi har hjälpts åt att reda ut alla slags frågor i hela detaljtillverkningsprocessen. Denna samlade kompetens är vad vi gärna vill erbjuda dig! Hör gärna av dig om du är nyfiken på vad vi kan göra för just dig om vi får bli din utvecklingspartner.
DFM
DFM1DFM1
DFM1
DFA
DFA1DFA1
DFA1
Utvecklingspartner
Utvecklingspartner4Utvecklingspartner4
Utvecklingspartner4