Ägarbild Pomonagruppen

Växjöfabriken ägs av Pomonagruppen AB. I samma andetag som begreppet starka svenska ägare dyker upp i ekonomipressen brukar Ponomagruppen nämnas. Pomonagruppen ägs av familjen Rapp och har långsiktighet och stabil lönsamhet som ledstjärna.  
Pomonagruppen är idag ett välrenommerat investmentbolag som är både huvud- och delägare i ett antal stabila, svenska industriföretag.