Kvalitetssäkring i varje detalj är ett helhetsåtagande

Kvalitetssäkring är en fråga som är värd att reflektera över, i alla delar av en process. I Växjöfabriken har vi en ansats att vi proaktivt skall säkra vår kvalitet genom APQP och FMEA. Så långt det är möjligt skall detta ske redan innan offert ges. Vi har en modern maskinpark med stabila maskiner som garanterar en bra processkapabilitet och vi får kvittot på detta genom de SPS-mätningar vi gör.
Hur proaktiv man än är så finns det alltid behov av att mäta och göra korrigerande åtgärder. Vi arbetar här hos oss med en metod för ständiga förbättringar och Lean som vi kallar ”Team Production”. Alla de verksamhetsmål vi ställer upp bryts ner per avdelning, maskin och operatör så att vi på bästa sätt styr verksamheten framåt och i rätt riktning med raskt tempo. Att ha standardiserade arbetssätt ger god ordning och reda. Det är en förutsättning för att allt skall fungera varje timme, varje dag, månad och år. När det gäller kvalitetssäkring vinner man inga lätta segrar. Många små steg varje dag leder på sikt till en allt bättre process och engagerade medarbetare. Givetvis är kvalitet också en ekonomisk faktor. Vi hoppas att vårt kunnande och erfarenhet inom detta område skall bidra med att höja marginalerna på din slutprodukt.
ISO-certifierade
Kvalitet genom ISO-certifieradeKvalitet genom ISO-certifierade
Kvalitet genom ISO-certifierade
CMM mätning
CMMCMM
CMM
SPS diagram
SPS diagramSPS diagram
SPS diagram