Kvalitetspolicy Rätt och redigt

Med engagerade och kompetenta medarbetare skall vi på Växjöfabriken Produktion AB ständigt och i dialog med kunden, utveckla vår verksamhet för att uppfylla våra kunders höga krav och överträffa deras förväntningar av oss som leverantör och samarbetspartner, oavsett vad arbetet eller tjänsterna omfattar.

Växjöfabrikens kvalitetsarbete*) grundas på följande fem punkter:
  • Vi strävar efter att göra rätt från början.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra kvalitets- och miljöledningssystemet.
  • Vi arbetar mot hög kompetens och positiv attityd hos vår personal.
  • Delaktighet i beslut.
  • Att kontinuerligt utveckla rutiner och arbetssätt.
*) Kvalitetsarbete enligt ISO.
Växjöfabriken Produktions AB upprättar och underhåller ett dokumenterat 
ledningssystem för kvalitet och miljö som baseras på krav och anvisningar enligt 
kvalitetsstandarden ISO9001:2015, samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.
Malin mtmaskin 14Malin mtmaskin 14
Malin mtmaskin 14