Miljöpolicy att tänka på miljö

Växjöfabriken Produktion AB kommer i sin verksamhet, som producent av förädlat gjutgods, alltid att ha siktet inställt på att förbättra miljön på kort och lång sikt. Vi vill med denna miljöpolicy arbeta för en utveckling mot miljövänligare produktionslösningar och en så miljövänlig produktion som möjligt.
miljobildmiljobild
miljobild
Växjöfabrikens miljöarbete*) grundas på följande fem punkter:
  • Verksamheten skall bedrivas resurssnålt och effektivt.
  • Avfall och utsläpp skall minimeras utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.
  • Vi skall agera förebyggande mot föroreningar.
  • Lagar och andra krav skall följas.
  • Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras.
*) Miljöarbete enligt ISO.
Växjöfabriken Produktions AB upprättar och underhåller ett dokumenterat ledningssystem  för kvalitet och miljö som baseras på krav och anvisningar enligt kvalitetsstandarden 
ISO9001:2015, samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.