Så här ser vår affärsidé ut!

Växjöfabrikens ambition är att med erfarenhet och kunskap vara bland de absolut främsta inom gjutgodsförädling till svensk industri.

Vi skall vara konkurrenskraftiga genom att:
  • Vara ledande på utveckling av tekniska produktions- och bearbetningslösningar.
  • Vara en komplett leverantör i allt från konstruktionsfas till kundvänliga leveranslösningar.
  • Upprätthålla en jämn och exceptionellt hög kvalitet både på produkter och tjänster, genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare.
  • Bidra till långsiktiga mervärden för våra kunder genom att hela tiden arbeta med innovativa och kostnadseffektiva processförbättringar och kvalitetssäkring.
AffarsideAffarside
Affarside