Gjutgodskomponenter1Gjutgodskomponenter1
Gjutgodskomponenter1

Så här ser vår affärsidé ut!

Växjöfabrikens ambition är att med erfarenhet och kunskap vara bland de absolut främsta inom gjutgodsförädling till svensk industri.

Vi skall vara konkurrenskraftiga genom att:
  • Vara ledande på utveckling av tekniska produktions- och bearbetningslösningar.
  • Vara en komplett leverantör i allt från konstruktionsfas till kundvänliga leveranslösningar.
  • Upprätthålla en jämn och exceptionellt hög kvalitet både på produkter och tjänster, genom att ha engagerade och kompetenta medarbetare.
  • Bidra till långsiktiga mervärden för våra kunder genom att hela tiden arbeta med innovativa och kostnadseffektiva processförbättringar och kvalitetssäkring.
AffarsideAffarside
Affarside